Armbågsartroplastik

Basfakta

Definition

  • Armbågsartroplastik innebär att en konstgjord led sätts in i armbågen.
  • Utbyte av hela armbågsleden, total armbågsartroplastik, har utförts sedan tidigt 70-tal.
  • Ingreppet utförs speciellt hos patienter med reumatoid artrit och hos äldre med en svårt komminut armbågsfraktur.
  • Komplikationsfrekvensen var mycket hög då man startade med dessa operationer,1-2 men därefter har både operationsmetoderna och protestyperna blivit betydligt bättre, så att resultaten från armbågsartroplastik är jämförbara med dem från annan ledplastik.3-4

Indikationer

Procedur och protestyper

Resultat

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.