Subluxation av caput radii, pigluxation

Basfakta

Definition

  • Pigluxation är en beteckning på subluxation av radiushuvudet.
  • Det finns många alternativa beteckningar:
    • Piglux, Pulled elbow, Malgaigne's luxation, Goyrand's injury

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.