Hamstringsskada

 • Definition:Muskelskada på baksidan av låret.
 • Förekomst:En av de vanligaste skadorna inom fotboll och sprintidrotter.
 • Symtom:Smärta och/eller svaghet i muskulaturen uppstår vanligtvis snabbt på baksidan av låret och uppträder ofta i samband med en explosiv rörelse som exempelvis en spurt.
 • Kliniska fynd:Isometrisk knäflexion kan utlösa smärta.
 • Diagnostik:MR-undersökning ska alltid göras vid misstanke om proximal hamstringsruptur.
 • Behandling:Initialt tryckförband och högläge för att minska blödning. Fysioterapi. Operation inom 3 veckor vid proximal hamstringsruptur.

Basfakta

Definition

 • Muskelskada på baksidan av låret.1
 • En av de vanligaste skadorna bland utövare av explosiva idrotter som till exempel kortdistanslöpare och fotbollsspelare.2-4
 • Hamstringsskador har en tendens att återkomma. Därför är det viktigt med förebyggande åtgärder.
 • Muskelskadan kan graderas utifrån hur omfattande den är:
  • Grad 1 ses vid mindre bristningar där få muskelfibrer har slitits av
  • Grad 2 är en allvarligare skada påverkan på muskelstyrka
  • Grad 3 innebär fullständig ruptur, avslitning, av hamstrings:
   • Särskilt proximal hamstringsruptur är viktig att identifiera eftersom det kräver tidig operation5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.