Höftledsartros

 • Definition:Artros i höftleden, med bland annat skada av eller minskad kvalitet av brosket i höftleden.
 • Förekomst:En vanlig form av artros. Förekomsten ökar med stigande ålder. 
 • Symtom:Vanliga symtom är smärta i ljumske/skinkor/lår, kortvarig morgonstelhet och nedsatt funktion i leden. Senare kan vilosmärtor uppstå. 
 • Kliniska fynd:Ofta påverkad inåtrotation av höften, liksom flexion och abduktion. Krepitationer, låsningar, upphakningar förekommer. 
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Röntgenundersökning behöver inte genomföras rutinmässigt.
 • Behandling:Behandlingen sker enligt den så kallade behandlingspyramiden och består av grundbehandling (patientutbildning, handledd fysisk träning, egenbehandling och vid behov viktminskning), tilläggsbehandling hos personer som inte har fått god effekt av grundbehandling (läkemedel, hjälpmedel) och hos vissa kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Artros:
  • Ett tillstånd som karakteriseras av skada eller minskad kvalitet av brosket i en eller flera leder. Ibland har brosket försvunnit helt1-4
  • Det underliggande benet kan förändras/remodelleras, tillståndet kan leda till en mild synovit och de kringliggande mjukdelarna kan påverkas (till exempel muskler och ligament)5
 • Höftledsartros:
  • Artros i höftleden (synovialleden mellan caput femoris och acetabulum)
  • Höftledsartros kan föreligga radiologiskt utan att personen upplever symtom eller söker vård för det. Höftledsartros är vanligen benämningen på tillståndet som ger symtom
  • Höftledsartros (och knäledsartros) kräver stora resurser i hälso- och sjukvården

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.