Höftledsartros

Basfakta

Definition

  • Degenerativa förändringar i höftleden.
  • Artros är en samlingbeteckning för ledsjukdom, karakteriserad av sviktande ledfunktion med varierande nedbrytning av ledbrosk och ombyggnad av lednära ben.1-2
  • Vid röntgenundersökning av en artrosled kan man se förändringar såsom reducerad ledspalt, subkondral skleros och osteofyter.
  • Det föreligger i många fall en diskrepans mellan röntgenresultat och symtom, speciellt graden av smärta.2

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer

Dokumentation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.