Höftledsluxation, traumatisk

Basfakta

Definition

  • Höftledsluxation med eller utan åtföljande acetabulumfraktur sker genom kapselområdet som innehåller blodtillförseln till lårbenshuvudet. (Luxation av höftledsprotes behandlas inte i detta kapitel) 1-2
  • Man skiljer mellan två huvudtyper baserat på lårbenshuvudet riktning i förhållande till acetabulum:
    • Bakre dislokation är vanligast och det medför risk för skada på ischiasnerven (10–30 %). Höften är vanligtvis flekterad och adducerad
    • Främre dislokation medför att lårbenshuvudet befinner sig framför pubisbenet eller i obturatorhålet. Höften är vanligtvis abducerad och utåtroterad
    • Central dislokation är alltid kombinerad med fraktur i acetabulum
  • Höftluxation är en allvarlig skada och uppstår vanligtvis som följd av ett stort trauma som till exempel bilkollision, motorcykelolycka, fotgängare som blir påkörd av bil eller skidåkningsskador (utförsåkning).
  • Snabb behandling är nödvändig för att minska risken för komplikationer som avaskulär nekros och artros.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.