Quadricepsskador

Basfakta

Definition

  • Quadricepsmuskeln fungerar som knästräckare (viktigast) och höftböjare.
  • Det förekommer flera typer av quadricepsskador:1-2
    • Quadricepskontusion (stötskada, lårkaka)
    • Sträckningsskador vanligtvis i patellafästet (hopparknä)
    • Ruptur av quadricepsenan, fullständig eller partiell, omkring rectus femoris distala huvud
    • Ruptur av quadricepsmuskeln omkring den mittersta, främre delen av låret

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.