Ledbroskkirurgi

Basfakta

Broskskador

  • Ledbroskskador kan uppstå både degenerativt och traumatiskt. Skadorna kan vara symtomgivande med ledsmärtor, ledsvullnad och funktionsnedsättning.
  • På längre sikt kan brosklesioner eventuellt utvecklas till ben- och ledinflammation.1

Klinik

Indikationer

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.