Tejpning av idrottsskador

Basfakta

Definition

  • Tejpning är en förebyggande åtgärd och ett komplement till skadebehandling efter det akuta skedet.
  • Tejpning innebär användning av stödbandage av olika slag.
  • Smal tejp, bred tejp, elastisk tejp, oelastisk tejp.
  • Ofta kombineras detta med filtbitar, skumgummi, salva och olika typer av klistersprej.
  • Behandlingsresultatet är beroende av att rätt material används på rätt ställe.

Indikationer

Praktiska råd

Behandling av skador på mjukdelsvävnad

Tejpning av olika skador


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.