Akillesseneruptur

  • Definition:Bristning i akillessenan, helt eller delvis.
  • Förekomst:Skadan drabbar oftast män i åldern 30–60 år under fysisk aktivitet.
  • Symtom:Akut plötslig smärta i underbenet och ofta en hörbar smäll.
  • Kliniska fynd:Ömhet i underbensmuskulatur, betydligt nedsatt kraft vid plantarflektion.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Ultraljud eller MR är undantagsvis aktuellt vid osäkerhet om diagnosen.
  • Behandling:Konservativ behandling med gips eller ortos med gradvist ökande belastning. I vissa fall aktuellt med kirurgi. 

Basfakta

Definition

  • Bristning i akillessenan, helt eller delvis.1
  • Uppträder oftast spontant utan föregående smärtor i underben eller häl.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.