Flexor hallucis longus-tendinopati

Basfakta

Definition

  • Skador på flexor hallucis longus är den vanligaste tendinopatin bland klassiska balettdansare, men den förekommer också hos personer som deltar i aktiviteter som innebär frekventa ”avstamp”.1

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.