Broskskador i fotleden

Basfakta

Definition

  • Osteokondrala skador.
  • Osteokondrala frakturer och kondrala skador är vanliga i samband med fotledsdistorsioner.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.