Fotled, instabil

Basfakta

Definition

  • Begreppet instabil fotled används för att beskriva fotleder med ständiga distorsioner utan adekvat utlösande trauma.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.