Fotledsdistorsion

  • Definition:Akut skada av ledband och benstrukturer i fotleden. Den vanligaste skadan är en sträckning av det laterala ledbandet.
  • Förekomst:Svårt att föra bra statistik, men ett väldigt vanligt tillstånd som inte alltid når sjukvården.
  • Symtom:Över 85 % av skadorna sker genom inversiontrauma (det vill säga supination och inåtrotation) vid landning efter hopp eller löpning, eller vid en vändning.
  • Kliniska fynd:Ett typiskt fynd vid ankelskador är svullnad framför och under laterala malleolen. Laterala malleolen, det femte metatarsalbenet och övrig skelettstruktur palperas noga och bedöms för att identifiera eventuell fraktur.
  • Diagnostik:Röntgen, eventuellt kan ytterligare bilddiagnostik behövas.
  • Behandling:Aktiv funktionell träning är den bästa behandlingen.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.