Akuta fotledsskador

Basfakta

Definition

  • Akut uppkommen skada på ledband och benstrukturer i fotleden. Den vanligaste skadan är översträckning av laterala ledband.1-2
  • Kan indelas på följande sätt:3
    • Grad 1 – lindrig översträckning av ledband utan instabilitet i leden
    • Grad 2 – delvis ruptur av ligamentkomplexet med lindrig instabilitet i leden
    • Grad 3 – komplett ruptur av ligamentkomplexet med instabilitet i leden (förekommer mer sällan)
  • Inadekvat behandling kan leda till kroniska besvär som nedsatt rörlighet, smärta och ledinstabilitet.4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.