Stel stortå, hallux rigidus

Basfakta

Definition

  • Hallux rigidus.
  • Betecknar ett tillstånd med inskränkt rörlighet, huvudsakligen dorsalflexion, i stortåns grundled som leder till svårigheter med avveckling av steget.
  • Detta uppträder vanligtvis när dorsalflexionen reduceras från normalt 70 ° till 30 °.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.