Hälseneruptur

  • Definition:Ruptur av hälsenan, helt eller delvis, akut eller kronisk. 
  • Förekomst:Oftast ses hälseneruptur mellan 35–45 års ålder och efter 65 års ålder.
  • Symtom:Akut plötslig smärta i underbenet och ofta en hörbar smäll.
  • Kliniska fynd:Smärta, svullnad och palpabelt grop mellan senändarna vid akut hälseneruptur. 
  • Diagnostik:Ställs på klinisk bild och anamnes.
  • Behandling:Operation eller konservativ behandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.