Hammartå

 • Definition:Hammartå innebär att den proximala leden (PIP) är deformerad.
 • Förekomst:Hammartå är den vanligast förekommande deformiteten av tårna (undantaget stortån).
 • Symtom:En tå intar hammarställning när den innersta leden är böjd uppåt, så tån ser ut som en klo. Det kan vara en eller flera tår.
 • Kliniska fynd:Vid inspektion ses en fixerad flekterad tå, eventuellt med hård hud.
 • Diagnostik:Ytterligare undersökningar behövs inte.
 • Behandling:Kirurgi kan övervägas vid betydliga besvär.

Basfakta

Definition

 • Hammartå innebär att den proximala interfalangeala (PIP)-led är deformerad.1 
 • Tillståndet karakteriseras av flexionskontraktur i PIP-leden och oftast hyperextension i metatarsofalangeal (MTP)-leden2 
 • Felställningen kan vara rigid eller flexibel: 
  • Flexibel hammartå föreligger initialt men övergår succesivt till att bli rigid3-4
   • Flexibel hammartå kan korrigeras med passiv kraft och förekommer ibland endast vid belastning5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.