Hammartå

  • Definition:Hammartå innebär att den proximala leden (PIP) är deformerad.
  • Förekomst:Hammartå är en av de vanligaste deformiteterna vid leder i småtårna.
  • Symtom:Tillståndet karakteriseras av flexionskontraktur i PIP-leden och oftast hyperextension i metatarsofalangeal (MTP)-leden.
  • Kliniska fynd:Vid inspektion ses en fixerad flekterad tå, eventuellt med hård hud.
  • Diagnostik:Ytterligare undersökningar behövs inte.
  • Behandling:Konservativ eller operativ behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.