Köhlers sjukdom

Basfakta

Definition

 • Är en självbegränsande aseptisk nekros i mellan-eller framfoten.
 • Köhler I:1-2
  • Påverkan på os naviculare
  • Vanligen ensidig
 • Köhler II:3
  • Påverkan på andra eller tredje metatarsalhuvudet
  • Kallas även Freibergs sjukdom

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.