Mortons metatarsalgi

Basfakta

Definition

  • Är en icke-neoplastisk, perineural, fibrös proliferation som involverar en plantar digitalnerv.
  • Definieras som ett pseudoneurinom i foten, vanligen i tredje eller fjärde interdigitalrummet.
  • Tårnas nerver går fram genom mjukdelarna mellan metatarsalbenen. De kan komma i kläm där de passerar metatarsalhuvudena.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.