Mortons neurom

  • Definition:En icke-neoplastisk, perineural fibrös proliferaion som involverar en plantar digitalnerv (pseudoneurinom).
  • Förekomst:Tillståndet är inte helt sällsynt. Vanligast vid tvärplattfot och hos kvinnor.
  • Symtom:Brännande smärta i fotsulan vid tredje eller fjärde metatarshuvudet och ut i tårna.
  • Kliniska fynd:Intensiva smärtor utlösta av tryck interdigitalt eller vid sammanklämning av foten.
  • Diagnostik:MR kan visa en förtjockning av nerven.
  • Behandling:Som behandling rekommenderas användande av breda skor eller inläggssulor som ger bra fotstöd, eventuellt kirurgi vid påstridiga smärtor.

Basfakta

Definition

  • En nervinklämningssjukdom som ger impingement-liknande symtom.1
  • Är en icke-neoplastisk, perineural, fibrös proliferation som involverar en plantar digitalnerv.
  • Definieras som ett pseudoneurinom i foten, vanligen i tredje eller fjärde interdigitalrummet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.