Plattfothet

  • Definition:Plattfothet, pes planus, innebär lågt fotvalv.
  • Förekomst:Plattfothet hos barn är mycket vanligt. Prevalensen i den vuxna befolkningen beräknas vara cirka 26 %. 
  • Symtom:Plattfothet ger oftast inga symtom och kräver då ingen behandling. 
  • Kliniska fynd:Lågt fotvalv. Smärta och svullnad runt mediala malleolen och längs tibialis posterior senan är vanligt. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs ofta efter klinisk undersökning. 
  • Behandling:Främst konservativ behandling men i vissa fall kan kirurgisk behandling vara nödvändig.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.