Plattfot

Basfakta

Definition

 • Plattfot, pes planus, föreligger när fotvalven är reducerade eller utslätade.1
 • Det finns olika typer som indelas efter utseende:
  • Pes planus
  • Pes plano valgus
  • Pes transversoplanus
 • Beteckningen mjuk eller flexibel plattfot används om plattfot som uppträder vid belastning och försvinner vid avlastning.
 • En rigid plattfot saknar fotvalv även när foten avlastas.
 • Förvärvad plattfot hos vuxna:2-3
  • Uppstår antingen som följd av ett mer generellt medicinskt problem eller som följd av att strukturer som stöttar det mediala längsgående fotvalvet har förstörts
  • Hos en i övrigt frisk person är den vanligaste orsaken till förvärvad plattfotsdeformitet en dysfunktion i tibialis posterior-senan

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.