Tibialis posterior dysfunktion

  • Definition:Tibialis posterior dysfunktion är en tendinopati av tibialis posteriorsenan
  • Förekomst:Prevalensen uppskattas vara mellan 3 % och 10 % hos vuxna men det finns sannolikt ett högt mörkertal på grund av underdiagnostik speciellt i  tidiga stadier.
  • Symtom:Smärta över den mediala delen av fotleden samt i foten i tidiga stadier. Inklämning med smärta på lateralsidan av bakfoten och nedsatt kraft i tibialis posteriorsenan i senare stadier.
  • Kliniska fynd:Tecken på inflammation, plattfothet, felställning i bakfot och fot samt svårigheter att stå på tå.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Konservativ behandling eller operation. Behandlingsstrategi väljs utifrån stadium, deformitet och hur flexibel eller rigid foten är.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.