Dysfunktion i tibialis posterior-senan

Basfakta

Definition

  • Tibialis posteriorsenan utför plantarflexion, inversion av foten och stabilisering av det mediala, längsgående fotvalvet.
  • Detta är en tendinos som medför förvärvad plattfot.
  • Uppstår antingen som följd av ett mer generellt medicinskt problem eller som följd av att strukturer som stöttar det mediala längsgående fotvalvet har förstörts.1
  • Hos en i övrigt frisk person är den vanligaste orsaken till förvärvad plattfotsdeformitet en dysfunktion i tibialis posterior-senan.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.