Acetabularfraktur

Basfakta

Definition

  • Klassifikation av frakturen är avgörande för planeringen och genomförandet av behandlingen.1-2
  • Stabila frakturer:
    • Frakturer som är odislocerade och inte uppvisar luxationstendens
  • Instabila frakturer:
    • Fraktur av bakre väggen av acetabulum (vanligast) med eller utan bakre luxation av caput femoris, fraktur av bakre pelare, tvär- och T-frakturer av acetabulums botten, fraktur av främre acetabularvägg och/eller pelare samt kombinerade frakturer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.