Avulsionsfraktur från tuber ischiadicum

Basfakta

Definition

  • Avslitning av muskelfästen på sittbensknölen för muskler på baksidan av låret. En diagnos som ofta missas.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.