Fraktur i bäckenet

Basfakta

Definition

 • Bäckenfraktur innefattar:
  • Bäckenringsfraktur
  • Sakrumfraktur
  • Acetabulumfraktur
  • Ramusfraktur (lågenergiskada hos äldre)
 • Beroende på lokalisation:
  • Fraktur i bäckenringens främre del
  • Fraktur i bäckenringens bakre del

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.