Distal radiusfraktur (handledsfraktur)

  • Definition:Distal radiusfraktur föreligger när frakturstället är beläget <2–3 cm från radius distala ledyta. Frakturen kan vara odislocerad eller dislocerad, och kan hos barn involvera tillväxtzonerna.
  • Förekomst:Cirka 20 000/år i Sverige.
  • Symtom:Oftast en typisk traumamekanism med fall på utsträckt hand och med efterföljande smärta och felställning. 
  • Kliniska fynd:Distalt på armen ses svullnad, eventuellt blåaktig missfärgning samt oftast bajonettställning med dorsal dislokation av det distala fragmentet. 
  • Diagnostik:Slätröntgen kompletterar den kliniska diagnosen. 
  • Behandling:Gips eller kirurgisk behandling med olika typer av fixationer. Smärtlindring och rehabilitering efter gipsbehandling eller operation. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.