Fraktur i femurdiafysen

Basfakta

Definition

 • Omfattar ett brett spektrum av frakturer, från odislocerade stressfrakturer till svåra komminuta frakturer och mjukdelsskador.1
 • Indelning:
  • Tvärfrakturer
  • Snedfrakturer
  • Spiralfrakturer
  • Komminuta frakturer
 • Modern frakturbehandling har i betydande grad förbättrat resultatet vid denna typ av skador.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.