Fingerfrakturer

Basfakta

Definition

  • Frakturer i distala, mellan- eller proximala falangen, lokaliserade antingen intra- och/eller extraartikulärt.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.