Fotfraktur

Basfakta

Definition

 • Foten består av 26 ben.1
 • Bakfoten:
  • Calcaneus
  • Talus
 • Mellanfoten:
  • Naviculare
  • Cuboideum
  • Cuneiforme (3)
 • Framfoten:
  • Metatarsalben (5)
  • Falanger (14)
 • Det finns dessutom sesamben i foten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.