Fotledsfraktur

Basfakta

Definition

 • Se separat beskrivning av akuta fotledsskador.
 • Fotlederna är mycket utsatta för skador eftersom de är tämligen mobila och belastas med kroppens hela tyngd.1-2
 • Leden utgörs av fyra ben:
  • Distala tibia
  • Distala fibula
  • Talus
  • Calcaneus
 • Fotleden stabiliseras av fotledsgaffelns form och ledband:
  • Mediala malleolära ledband
  • Laterala malleolära ledband
  • Syndesmosen som håller ihop tibia och fibula
 • Rörelser:
  • Huvudrörelsen i den tibiotalara delen av fotleden är plantarflexion och dorsalflexion
  • Inversion och eversion sker i den subtalara leden mellan talus och calcaneus
 • Klassifikation enligt AO (Arbetsgruppen för Osteosyntesfrågor):
  • Baserar sig på fibulafrakturens nivå
  • Ju mer proximal fibulafraktur, desto större risk för syndesmosskada och instabil fotled

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.