Fraktur i distala femur

Basfakta

Definition

 • Fraktur i distala femur indelas i kondylära, suprakondylära och interkondylära frakturer.1-2
 • Knäfrakturer utgörs av frakturer i:
  • Patella
  • Femurkondylerna
  • Eminentia
  • Tuberositas tibiae
  • Tibiaplatån

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.