Fraktur i kotpelaren

Basfakta

Definition

 • Stabila skador:
  • Frakturer utan påverkan på nervvävnad och där nervvävnad inte är hotad
 • Instabila skador:
  • Fraktur som omfattar två eller tre ryggkotor anses vanligen vara instabila
  • Skada på kotpelaren komplicerad med skada på nervvävnad eller där nervvävnad är hotad:
   • Flexionsskador där främre kanten av kotkroppen är reducerad med 50 % eller mer
   • Axiell kompression där avståndet mellan pediklarna ökat och spinalkanalen därmed försnävats
 • Smärtor i ryggen efter adekvat trauma ger anledning till misstanke om fraktur i kotpelaren och ska behandlas som sådan tills tillståndet är klarlagt.1-2
 • Dokumentet Ryggmärgsskador beskriver i detalj tillstånd med neurologiska bortfall.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.