Fraktur i metatarsalben

Basfakta

Definition

  • Fraktur i metatarsalben (mellanfotsben).1
  • Tre frakturtyper utgör den största delen av de akuta traumatiska frakturerna:
    • Avulsionsfraktur av basen på det femte metatarsalbenet
    • Diafysfrakturer (skaftfrakturer) i metatarsalbenen
    • Subkapitulära metatarsalfrakturer (frakturer i distala delen av första till fjärde metatarsalbenen)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.