Fraktur på svanskotan

  • Definition:Fraktur på svanskotan, os coccygis.
  • Förekomst:Ses något oftare hos kvinnor än hos män.
  • Symtom: Anamnes på fall bakåt och därefter svår smärta som gör det svårt att sitta. Ibland orsakat av vaginal förlossning.
  • Kliniska fynd:Rektalpalpation kan vara aktuell vid misstanke om dislocerad os coccygis.
  • Diagnostik:Fraktur på svanskotan kan ses med DT- eller MR-undersökning.
  • Behandling:Huvudsakligen symtomatisk behandling.

Basfakta

Definition

  • Fraktur på svanskotan, os coccygis.
  • I fosterstadiet anläggs fyra (ibland fem) svanskotor. Dessa utvecklas aldrig till vanliga ryggkotor, men blir bara mindre rudiment som i 30–35-årsåldern växer ihop och bildar ett trekantigt ben (os coccygis).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.