Fraktur i handleden, carpus

Basfakta

Definition

 • Handleden (carpus) består av åtta karpalben arrangerade i två rader så att de utgör en kompakt, stark enhet.
 • Varje ben är format som en kub med sex ytor, fyra intraartikulära, täckta av ledbrosk eftersom de bildar leder med andra ben, och två extraartikulära, för infästning av ligament.
 • Proximala karpalbensraden:
  • Skafoideum (kallas också naviculare), lunatum, triquetrum och pisiforme
  • Ledar proximalt mot radius och det triangulära brosket
  • Ulna ledar inte direkt mot karpalbenen, men skiljs från triquetrum av det triangulära brosket som tjänstgör som en stabiliserande struktur
 • Distala karpalbensraden:
  • Trapezium, trapezoideum, capitatum och hamatum
  • Ledar mot de fem metakarpalbenen

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.