Höftfraktur

  • Definition:Höftfrakturer är intrakapsulära (cervikala) eller extrakapsulära (trokantära). De cervikala frakturerna kan vara dislocerade eller odislocerade. De trokantära kan vara stabila eller instabila.
  • Förekomst:Det inträffar omkring 18 000 höftfrakturer varje år i Sverige Drygt 50 % av dessa är cervikala frakturer.
  • Symtom:Smärtor i höftregionen med nedsatt förmåga att aktivt röra benet samt anamnes på trauma.
  • Kliniska fynd:Det drabbade benet är ofta uppdraget, förkortat och utåtroterat, och vid rörelse av benet föreligger indirekt ömhet/smärta i höftregionen.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs på klinisk misstanke och bekräftas med röntgen. MR används i tveksamma fall, då den kliniska bilden talar för fraktur, men röntgen inte är konklusiv. En förnyad röntgen en vecka efter traumat kan också verifiera eller förkasta frakturmisstanken.
  • Behandling:Behandlingen är kirurgisk. Smärtlindring och trombosprofylax ges. Rehabilitering efter operation.

Basfakta

Definition

  • Höftfrakturer omfattar cervikal eller intrakapsulär fraktur (drygt 50 %) och trokantär eller extrakapsulär fraktur (knappt 50 %).
  • Det finns flera indelningar av de olika frakturerna. För kliniskt bruk är en indelning avseende stabilitet tillräcklig. De cervikala benämns odislocerade respektive dislocerade, och de trokantära stabila respektive instabila. De odislocerade cervikala kan vara "inkilade" och hålla för belastning, eller potentiellt instabila.
  • En höftfraktur är en dramatisk händelse för den som drabbas och innebär risk för funktionsförlust och ökat hjälpbehov.1-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.