Fraktur i distala humerus

Basfakta

Definition

 • Utgörs av typer av frakturer:1
  • Interkondylär fraktur (T-, Y-)
  • Kondylär fraktur
  • Epikondylfraktur
  • Transkondylär fraktur
  • Ledytefraktur (fraktur i capitulum och trochlea)
  • Suprakondylär fraktur

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.