Fraktur i proximala humerus

Basfakta

Definition

 • Fraktur i axeln.
 • Fraktur i proximala delen av humerus indelas i fyra undertyper relaterade till lokalisationen:1
  • Vid ledytan – innebär ökad risk för cirkulationsstörningar och avaskulär nekros
  • Tuberculum minus
  • Tuberculum majus
  • Collum chirurgicum
 • Drabbar den äldre delen av befolkningen och ökar i förekomst parallellt med det ökade antalet äldre i samhället.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.