Fraktur i klavikeln

Basfakta

Definition

  • Klavikelfraktur, fractura claviculae, föreligger vid traumatiskt inducerad diskontinuitet i os claviculae.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.