Knäfraktur

Basfakta

Definition

 • Knäfrakturer:1
  • Patellafraktur
  • Fraktur på femurkondylerna
  • Fraktur på eminentia interkondylaris:
   • Isolerad fraktur på eminentia interkondylaris är att betrakta som en avulsionsfraktur av det tibiala fästet för främre korsbandet
  • Fraktur på tuberositas tibiae:
   • Ses oftast som del av komplexa tibiakondylfrakturer
  • Fraktur i tibiaplatån

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.