Kotkompressionsfraktur

  • Definition:Ihoppressning, kompression, av ryggkota.
  • Förekomst:Mycket vanligt och förekomsten ökar med stigande ålder. 
  • Symtom:Akuta ryggsmärtor hos äldre personer. Cirka 2/3 av alla kotkompressioner är asymtomatiska och upptäcks vid undersökning på grund av annan indikation.
  • Kliniska fynd:Palpationsömhet vid tryck över området med den akuta frakturen.
  • Diagnostik:Röntgen-, DT-, MR-undersökning eller bentäthetsundersökning med vertebral fracture assessment (VFA) är de mest relevanta undersökningarna om det finns behov av bekräftande diagnostik.
  • Behandling:Smärtstillande vid behov. Eventuellt utredning och behandling för osteoporos.

Basfakta

Definition

  • Ihoppressning, kompression, av ryggkota.1
  • Den vanligaste komplikationen vid osteoporos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.