Metakarpalfraktur

Basfakta

Definition

  • Fraktur i metakarpalbenens diafyser eller ledhuvuden.
  • Bennettfraktur:
    • En fraktur genom ledytan i basen på första metakarpalbenet med radial subluxation av skaftfragmentet på grund av drag från m. abductor pollicis-senan
  • Omvänd Bennettfraktur:
    • En fraktur i lillfingrets metakarpalben genom ledytan mot karpometakarpalleden

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.