Fraktur i os naviculare pedis

Basfakta

Definition

 • Os naviculare är ett av benen i tarsus.
 • Tillståndet kan uppstå till följd av trauma eller efter stress.
 • Stressfraktur:1-2
  • Diagnosen kan lätt missas i månader när tillståndet är ett resultat av överbelastning
  • Studier har visat att det i genomsnitt går fyra till sju månader från symtomdebuten och till dess att diagnosen är ställd3
 • Det skiljs mellan följande tre frakturtyper:
  • Dorsal, kortikal avulsionsfraktur
  • Fraktur av tuberositas (fästet för tibialis posteriorsenan)
  • Corpusfrakturer, ofta associerade med andra frakturer i mellanfoten

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.