Odislokerad underbensfraktur hos småbarn

Basfakta

Definition

  • "Toddler's fracture"- Odislocerad underbensfraktur hos småbarn.
  • En odislocerad spiralfraktur i tibias distala tredjedel hos småbarn. Orsakas oftast av ett fall där nedre delen av underbenet vrids.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.