Patellafraktur

Basfakta

Definition

 • Patella är kroppens största sesamben.
 • Patellas huvudfunktion är att bidra till extension i knäleden.
 • Det skiljs mellan:1-2
  • Tvärfraktur
  • Laterala kantfrakturer
  • Avulsionsfrakturer
  • Komminuta frakturer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.