Fraktur i caput radii

Basfakta

Definition

  • Det skivformade radiushuvudet ledar mot capitulum på humerus.
  • Frakturer indelas enligt Mason på följande sätt:1
    1. Odislocerad fraktur
    2. Kantfraktur med dislokation, eventuellt nedpressning/vinkling
    3. Komminut fraktur som involverar hela ledytan
    4. Fraktur vid samtidig armbågsluxation

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.