Fraktur på collum radii

Basfakta

Definition

  • Fraktur i proximala radius lokaliserad till collum, det vill säga övergången till radiushuvudet (som ledar mot humerus).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.