Revbensfraktur

  • Definition:Kan vara enkla eller multipla, respektive ensidiga eller dubbelsidiga.
  • Förekomst:Enkla ensidiga revbensfrakturer är relativt vanligt.
  • Symtom:Typiskt ger revbensfrakturer ökande smärtor den första veckan efter att skadan uppstod.
  • Kliniska fynd:Vid palpation anger patienten direkta smärtor. Kompression av bröstkorgen ger lokaliserade smärtor där frakturen sitter. Pneumothorax kan ge andningssvårigheter.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Röntgen eller DT-undersökning vid misstanke om intrathorakala skador.
  • Behandling:Smärtlindring.

Basfakta

Definition

  • Revbensfraktur kan vara enstaka eller multipla, ensidiga eller dubbelsidiga.
  • "Instabil bröstkorg" används för att beskriva ett tillstånd med flera dubbelsidiga frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.