Revbensfraktur

  • Definition:Kan vara enkla eller multipla, respektive ensidiga eller dubbelsidiga.
  • Förekomst:Enkla ensidiga revbensfrakturer är relativt vanligt.
  • Symtom:Typiskt ger revbensfrakturer ökande smärtor den första veckan efter att skadan uppkommit.
  • Kliniska fynd:Vid palpation anger patienten direkta smärtor. Kompression av bröstkorgen ger lokaliserade smärtor där frakturen sitter. Pneumothorax kan ge andningssvårigheter.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Röntgen eller DT-undersökning vid misstanke om intrathorakala skador.
  • Behandling:Smärtlindring.

Basfakta

Definition

  • Revbensfrakturer kan vara enstaka eller multipla, ensidiga eller dubbelsidiga.
  • "Instabil bröstkorg" används för att beskriva ett tillstånd med flera dubbelsidiga frakturer, där delar av thoraxväggen inte deltar i respirationsrörelserna och motarbetar dessa.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.