Skafoideumfraktur

  • Definition:Fraktur på os scaphoideum, båtbenet, i handloven. 
  • Förekomst:Uppträder ofta hos yngre personer, oftast män i åldern 15–30 år. Utgör 60–90 % av handlovsfrakturerna.
  • Symtom:Trauma på grund av fall eller slag mot handen. Ger och ömhet och smärta lokaliserad till handleden.
  • Kliniska fynd:Palpationsömhet i fossa tabatière. Rörelser i handleden är smärtsamma, kan framkalla klickljud eller krepitationer.
  • Diagnostik:Aktuella undersökningar är röntgen, scintigrafi, MRT, DT.
  • Behandling:Tidig diagnos och korrekt immobilisering minskar risken för komplikationer. Risken för avaskulär nekros kräver lång immobiliseringstid. Operation är ett alternativ.

 Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.