Stressfraktur

 • Definition:Stressfrakturer förekommer oftast i de nedre extremiteterna och orsakas av långvariga och upprepade belastningar.
 • Förekomst:Förekommer oftast hos utövare av idrotter där löpning och hopp utgör en stor del av tränings- och tävlingsverksamheten.
 • Symtom:Relativt akut debut av kraftig belastningssmärta utan föregående tydligt trauma.
 • Kliniska fynd:Lokaliserad ömhet och eventuellt viss svullnad i frakturområdet.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med röntgen, eventuellt MR tidigt i förloppet.
 • Behandling:Minska aktiviteten till en nivå med smärtfri funktion. I vissa fall kan operation bli aktuellt.

Basfakta

Definition

 • Stressfrakturer förekommer oftast i de nedre extremiteterna och orsakas av långvariga och upprepade belastningar.1-2
 • Ben i underbenet – tibia och fibula:
  • Frakturerna är huvudsakligen lokaliserade till distala och proximala delen av tibia och distala delen av fibula3
 • Ben i foten – talus, naviculare, metatarsalben.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.