Fraktur i tår

Basfakta

Definition

  • Fraktur i ytter- eller grundfalang (stortå).
  • Fraktur i ytter-, mellan- eller grundfalang (andra tår).

Diagnos

Behandling

Komplikationer

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.